Online

Untitled Post

Untitled Post

Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе
Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям
Редактор-упоряд. Михайло Черенков.
К.: Дух і літера, 2011. – 416 с.
ISBN 978-966-378-223-2
Вийшла із друку!

У книзі представлені матеріали дискусії про підсумки минулого двадцятиріччя для євангельських церков, підготовлені до міжнародної конференції «Форум 20. Двадцять років релігійної свободи та активної місії у пострадянських країнах. Підсумки, проблеми, перспективи євангельських церков» (Ірпінь, 2011 рік). Християнські богослови, філософи, економісти, психологи, педагоги, місіонери, пастори, журналісти роблять спробу комплексного й різнобічного аналізу уроків двадцяти років активної євангельської місії, її досягнень і невдач. На високому теоретичному рівні богословської та наукової дискусії автори збірника осмислюють проблеми вчорашньої, сьогоднішньої і завтрашньої ідентичності пострадянського протестантизму.

Особливу увагу приділено пошуку шляхів набуття нової якості протестантського свідоцтва в епоху постмодерну, усвідомленню необхідності повернення до початкового імпульсу Реформації, до основних євангельських цінностей. Зроблено спробу проаналізувати проблеми контекстуалізаціі протестантського благовістя і способу життя в радянських і пострадянських реаліях. Запропоновано критично переосмислити внесені за минулі десятиліття «передання людські». Автори збірки підсумовують, що саме повернення до єдиної «дорогоцінної перлини» Євангельського вчення дозволить протестантам адекватно відповідати на виклики пострадянського й постмодерного буття, активно брати участь у нових суспільних дискурсах XXI століття.

Книга адресована всім тим, хто цікавиться проблемами християнської ідентичності в сучасному світі, і, зокрема, теологам, філософам, пасторам, місіологам, релігієзнавцям, соціологам, викладачам і студентам.